طراحی وسیله نقلیه سبک شهری قابل استفاده در شهرهای ایران

فرم پرسشنامه زیر جهت نیازسنجی در خصوص طراحی یک وسیله نقلیه تک نفره قابل استفاده شهروندان کلان‌شهرها تهیه شده. لطفاً شما هم به سوالات پرسشنامه پاسخ دهید و نظرات خود را مطرح نمایید تا در طراحی آن محصول مورد توجه قرار گیرد. طرح ها به زودی در همین وبسایت به نمایش در می آیند. سپاس از توجه شما
فرم پرسشنامه