از راه‌های زیر نیز می‌توانید در این پروژه طراحی اجتماعی مشارکت داشته باشید

- شرکت در مصاحبه : برای شرکت در مصاحبه لطفا به شماره 09214877063 پیام بفرستید.
- ارسال ایده یا شرکت در ایده‌پردازی
- همکاری در مدلسازی : شرکت هایی که امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مناسب برای ساخت مدل و آزمایش نمونه ها در اختیار دارند می توانند با فراهم کردن امکانات لازم برای مدلسازی در پروژه مشارکت داشته باشند.